Dagelijks bereikbaar op 085 0792929

Dagelijks bereikbaar op 085 0792929

U wilt graag klant worden

Voordat u een incassobureau ínschakelt​​, heeft u waarschijnlijk zelf al het mogelijke gedaan om de rekening te incasseren. Hierdoor heeft u niet te maken met incassokosten en zet u de relatie met uw klant niet onnodig onder druk. Wanneer u vervolgens besluit uw vordering door ons te laten incasseren, wordt u uiteraard geheel ontzorgt tegen een betaalbare prijs.

Abonnementen
Zodra u zich bij ons abonneert, biedt dit voor u vele voordelen. Zo krijgt u van ons extra incasso werkzaamheden, een sterk gereduceerd tarief, heeft u een vast aanspreekpunt én altijd online inzage in uw lopende dossiers. Onze juristen staan u bij in diverse (dagelijkse) vraagstukken.

Binnen Wiggers Gerechtsdeurwaarders – Incasso & Juridische dienstverlening kennen we 2 typen abonnementsvormen. Heeft u meer dan 50 incassozaken per jaar? Vraag dan een maatwerk offerte aan. Heeft u minder dan 50 incassozaken, dan is één van onze onderstaande abonnementen voor u interessant.

Incasso Basis

€ 595,00 per jaar

Incasso traject indienen van 0-25 dossiers

 • Vast aanspreekpunt voor uw dossiers
 • Inhoudelijke behandeling van uw dossier (indien nodig) door onze juristen. Het 1e uur betaalt u € 125,00 per afzonderlijk dossier.
 • Kosteloos invoeren en aanmaken van uw dossier.
  Dit is inclusief;
 • – 3 x aanmaning versturen
 • – 2 x bellen met uw debiteur
 • – Online inzage 24/7
 • 1 x sommatiebrief
  Meer info ↓
  Indien nodig versturen wij ook voor u de nakomingsbrief.
Uw voordeel kan hiermee oplopen tot € 3.000,00

Pré incassomiddelen

 • Incassostickers á € 12,50 per vel
 • Sommatie exploot á € 50,00
 • Op verzoek een extra huisbezoek á
  € 45,00

Tarieven algemeen

 

 • Voor onze tarieven verwijzen wij u naar ons
  tarieven reglement
 • Griffierecht, dagvaarding, salaris gemachtigde, nakosten (en advocaatkosten bij vorderingen van meer dan de wettelijk bepaalde € 25.000) worden doorbelast
  Meer info ↓

  Het griffierecht is een vaste vergoeding voor de rechtbank. Zie hier de actuele griffierechten.
  Het salaris gemachtigde is een vergoeding voor de assistentie van een gemachtigde (=jurist) tijdens een procedure. Zie hier het actueel overzicht van het salaris gemachtigde. Het salaris gemachtigde dekt niet altijd het gehele honorarium van de jurist (afhankelijk of er verweer wordt gevoerd).
  Nakosten (ook wel nasalaris) is een vergoeding voor de deurwaarder voor het bestuderen van de uitspraak, het informeren van de schuldeiser en beoordeling over de wijze van incasso. De nakosten bedragen de helft van het salaris gemachtigde met een maximum van € 124.
  Als de rechter de vordering aan u toewijst, worden het griffierecht, salaris gemachtigde en de nakosten meestal ook toegewezen. Deze kosten mogen dan op de debiteur verhaald worden. U loopt een kostenrisico voor deze gerechtelijke kosten als de vordering uiteindelijk niet geïnd kan worden.
  Bij vorderingen boven de € 25.000 is het verplicht te procederen met een advocaat. Bij een toewijzende uitspraak van de rechter, wort vaak een vergoeding hiervoor meegenomen, echter dekt deze niet altijd alle advocaat- en proceskosten. De advocaatkosten worden grotendeels vooraf aan u doorbelast.
  • Deurwaarderskosten (Btag) worden doorbelast indien deze niet bij de debiteur geïnd kunnen worden (ontbreken van verhaalsmogelijkheden)
   Meer info ↓
   De deurwaarderskosten zijn vaststaande tarieven in het landelijk Besluit tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Voorbeelden van deurwaarderskosten zijn kosten voor het uitreiken van de dagvaarding en het vonnis en beslagleggingen. Bij een positieve uitspraak van de rechter mogen de deurwaarderskosten in rekening worden gebracht bij de debiteur. U loopt alleen een risico voor deze deurwaarderskosten op het moment dat de vordering niet geïnd kan worden.

Incasso Plus
* meest gekozen *

€ 995,00 per jaar

Incasso traject indienen van 25 – 50 dossiers

 • Vast aanspreekpunt voor uw dossiers
 • Inhoudelijke behandeling van uw dossier (indien nodig) door onze juristen. Het 1e uur betaalt u € 100,00 per afzonderlijk dossier.
 • Algemene voorwaarden check
 • Kosteloos invoeren en aanmaken van uw dossier.
  Dit is inclusief;
 • 3 x aanmaning versturen
 • 3 x bellen met uw debiteur
 • 1 x huisbezoek
 • Online inzage 24/7
 • 1 x sommatiebrief
  Meer info ↓
  Indien nodig versturen wij ook voor u de nakomingsbrief.

Uw voordeel kan hiermee oplopen tot € 8.000,00

Pré incassomiddelen

 • Incassostickers gratis
 • Sommatie exploot á € 40,00
 • Extra verhaalsonderzoek met huisbezoek debiteur á € 35,00

Tarieven algemeen

  • Voor onze tarieven verwijzen wij u naar ons
   tarieven reglement
  • Griffierecht, dagvaarding, salaris gemachtigde, nakosten (en advocaatkosten bij vorderingen van meer dan de wettelijk bepaalde € 25.000) worden doorbelast
   Meer info ↓

   Het griffierecht is een vaste vergoeding voor de rechtbank. Zie hier de actuele griffierechten.
   Het salaris gemachtigde is een vergoeding voor de assistentie van een gemachtigde (=jurist) tijdens een procedure. Zie hier het actueel overzicht van het salaris gemachtigde. Het salaris gemachtigde dekt niet altijd het gehele honorarium van de jurist (afhankelijk of er verweer wordt gevoerd). Nakosten (ook wel nasalaris) is een vergoeding voor de deurwaarder voor het bestuderen van de uitspraak, het informeren van de schuldeiser en beoordeling over de wijze van incasso. De nakosten bedragen de helft van het salaris gemachtigde met een maximum van € 124. Als de rechter de vordering aan u toewijst, worden het griffierecht, salaris gemachtigde en de nakosten meestal ook toegewezen. Deze kosten mogen dan op de debiteur verhaald worden. U loopt een kostenrisico voor deze gerechtelijke kosten als de vordering uiteindelijk niet geïnd kan worden. Bij vorderingen boven de € 25.000 is het verplicht te procederen met een advocaat. Bij een toewijzende uitspraak van de rechter, wort vaak een vergoeding hiervoor meegenomen, echter dekt deze niet altijd alle advocaat- en proceskosten. De advocaatkosten worden grotendeels vooraf aan u doorbelast.
  • Deurwaarderskosten (Btag) worden doorbelast indien deze niet bij de debiteur geïnd kunnen worden (ontbreken van verhaalsmogelijkheden)
   Meer info ↓
   De deurwaarderskosten zijn vaststaande tarieven in het landelijk Besluit tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Voorbeelden van deurwaarderskosten zijn kosten voor het uitreiken van de dagvaarding en het vonnis en beslagleggingen. Bij een positieve uitspraak van de rechter mogen de deurwaarderskosten in rekening worden gebracht bij de debiteur. U loopt alleen een risico voor deze deurwaarderskosten op het moment dat de vordering niet geïnd kan worden.

Geen abonnement

Incasso traject

 • Vast aanspreekpunt voor uw dossiers
 • Inhoudelijke behandeling van uw dossier (indien nodig) door onze juristen *
 • Invoeren en aanmaken van uw dossier á € 37,50. Dit is inclusief;
 • 2 x aanmaning versturen
 • 1 x bellen met uw debiteur
 • 1 x sommatiebrief
  Meer info ↓
  Indien nodig versturen wij ook voor u de nakomingsbrief.

 

* op basis van uurtarief

Pré incassomiddelen

 • Incassostickers á € 25,00 per vel
 • Sommatie exploot á € 75,00
 • Op verzoek een extra huisbezoek á
  € 75,00

Tarieven algemeen

  • Voor onze tarieven verwijzen wij u naar ons
   tarieven reglement
  • Griffierecht, dagvaarding, salaris gemachtigde, nakosten (en advocaatkosten bij vorderingen van meer dan de wettelijk bepaalde € 25.000) worden doorbelast
   Meer info ↓

   Het griffierecht is een vaste vergoeding voor de rechtbank. Zie hier de actuele griffierechten. Het salaris gemachtigde is een vergoeding voor de assistentie van een gemachtigde (=jurist) tijdens een procedure. Zie hier het actueel overzicht van het salaris gemachtigde. Het salaris gemachtigde dekt niet altijd het gehele honorarium van de jurist (afhankelijk of er verweer wordt gevoerd). Nakosten (ook wel nasalaris) is een vergoeding voor de deurwaarder voor het bestuderen van de uitspraak, het informeren van de schuldeiser en beoordeling over de wijze van incasso. De nakosten bedragen de helft van het salaris gemachtigde met een maximum van € 124. Als de rechter de vordering aan u toewijst, worden het griffierecht, salaris gemachtigde en de nakosten meestal ook toegewezen. Deze kosten mogen dan op de debiteur verhaald worden. U loopt een kostenrisico voor deze gerechtelijke kosten als de vordering uiteindelijk niet geïnd kan worden. Bij vorderingen boven de € 25.000 is het verplicht te procederen met een advocaat. Bij een toewijzende uitspraak van de rechter, wort vaak een vergoeding hiervoor meegenomen, echter dekt deze niet altijd alle advocaat- en proceskosten. De advocaatkosten worden grotendeels vooraf aan u doorbelast.
  • Deurwaarderskosten (Btag) worden doorbelast indien deze niet bij de debiteur geïnd kunnen worden (ontbreken van verhaalsmogelijkheden)
   Meer info ↓
   De deurwaarderskosten zijn vaststaande tarieven in het landelijk Besluit tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Voorbeelden van deurwaarderskosten zijn kosten voor het uitreiken van de dagvaarding en het vonnis en beslagleggingen. Bij een positieve uitspraak van de rechter mogen de deurwaarderskosten in rekening worden gebracht bij de debiteur. U loopt alleen een risico voor deze deurwaarderskosten op het moment dat de vordering niet geïnd kan worden.

Contractstermijn

Hieronder vindt u de voorwaarden die horen bij onze abonnementen. Ook vindt u informatie over het opzeggen van uw abonnement. Vanwege de aard van onze uitgaven gaat Wiggers Gerechtsdeurwaarders – Incasso & Juridische dienstverlening uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht. De abonnee wordt geacht het abonnement in het kader van zijn beroep of bedrijf te ontvangen.

Meer info ↓
 Een abonnementsperiode duurt minimaal 1 jaar. Abonnementen hebben een vastgestelde prijs. U ontvangt ieder jaar een factuur in de maand waarin het abonnement ingaat of wordt verlengd.

Een abonnement geldt tot wederopzegging. Dit kan per brief of per e-mail. Als u wilt opzeggen, houd dan rekening met de opzegtermijn: opzeggen kan tot twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode. Zodra uw opzegging is verwerkt, krijgt u een bevestiging van uw opzegging. Als de opzegtermijn is verstreken, wordt het abonnement automatisch verlengd. Als u opzegt na het verstrijken van de opzegtermijn, wordt uw abonnement aan het einde van de volgende abonnementsperiode gestopt.

Voorwaarden particulier abonnement

Heeft u een abonnement afgesloten in verband met interesse en niet in het kader van beroep of bedrijf, dan geldt de Wet van Dam. Een jaarabonnement wordt in eerste instantie afgesloten per jaar en daarna stilzwijgend verlengd. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Daarbij geldt daarna de opzegtermijn van 1 maand, vanaf de dag van opzegging. Verder gelden onze algemene leveringsvoorwaarden.