Dagelijks bereikbaar op 085 0792929

Dagelijks bereikbaar op 085 0792929

Nieuws

Actualiteiten houden wij in de gaten, via onze website en mailings kunt u interessante informatie vinden en links naar relevante websites.

 

Onze Partners

Debtt Group, Collect4U en Wiggers Gerechtsdeurwaarders slaan hun handen in één.

De rol van de Gerechtsdeurwaarder is de afgelopen jaren veranderd. Daar waar het vroeger enkel het incasseren van vorderingen betrof en het uitbrengen van exploten, is er nu een veel grotere maatschappelijke betrokkenheid. Ook het werkgebied is hiermee een stuk breder en interessanter geworden.

Steeds vaker zie je dat Incassobureaus samen werken met de gerechtsdeurwaarder. Daar waar in het incassotraject nog steeds niet tot betaling is overgaan, wordt er een beroep gedaan op de expertise van de Gerechtsdeurwaarder. Debtt Group, Collect4U en Wiggers Gerechtsdeurwaarders werken al geruime tijd met elkaar samen en hebben besloten om de banden verder aan te halen. Beide organisaties zijn in het bezit van het SVI certificaat (Sociaal Verantwoord Incasseren), waarmee ze zich onderscheiden in de markt.  Ze proberen daarmee voor alle betrokkenen steeds een passende oplossing te creëren. Zowel het incassobureau als de gerechtsdeurwaarder heeft een steeds grotere verantwoordelijkheid met betrekking tot het incasseren van gelden en tegoeden. De Juridische afdeling binnen Wiggers Gerechtsdeurwaarders speelt hierin een zeer grote en aansturende rol, omdat je in dit soort trajecten ervoor moet zorgen dat het dossier volledig is, mocht het toch tot een gerechtelijke procedure komen. Zowel Debtt Group, Collect4U als Wiggers Gerechtsdeurwaarders hebben een landelijke dekking en behandelen ook steeds vaker zaken in het buitenland. Daarmee bedienen ze al een grote en brede doelgroep en met de samenwerking is voor alle partijen een nóg grotere groei ingezet, waarbij toekomstige overnames en samenwerkingen niet worden uitgesloten. Door middel van een koppeling tussen beide ICT omgevingen is ook de informatieoverdracht van de werkzaamheden een stuk eenvoudiger geworden.

Deurwaarders worden ingeschakeld op het moment dat uw (ex-)klant geen gehoor geeft aan verstuurde sommaties. Na overleg met u kan de stap naar een deurwaarder worden gemaakt om het dossier door een rechter te laten beoordelen en een rechterlijke uitspraak te verkrijgen. De deurwaarder stelt hiervoor een dagvaarding op en betekent deze aan de (ex-)klant. Hierna volgen verschillende juridische stappen. De deurwaarder zorgt dat alle stukken gereed zijn en er schiftelijk wordt gereageerd op eventueel verweer. Na het verkrijgen van een vonnis kan er over worden gegaan op beslaglegging. Niet altijd is er direct verhaalsmogelijkheid, maar een vonnis is 20 jaar lang opeisbaar. Elk dossier is hierin uniek en kent een eigen verhaal. Enkele van de activiteiten van de deurwaarder zijn:

 • Dagvaarding betekenen
 • Vonnis betekenen
 • Vonnis executeren
 • Beslag leggen op bankrekening
 • Beslag leggen op huwelijksgoederengemeenschap
 • Beslag leggen op inboedel
 • Beslag leggen op loon of uitkering
 • Beslag leggen op voertuig
 • Beslag leggen op woning
 • Gerechtelijke inbewaringgeving
 • Gijzeling
 • Ontruiming van woning of bedrijfspand
 • Proces-verbaal van constatering
 • Sommatie-exploot betekenen
 • Stuitingsexploot betekenen
 • Verhaal alimentatie
 • Verzoekschrift betekenen
 • Deurwaardersveiling

Wilt u meer weten wat Debtt Group, Collect4U en Wiggers Gerechtsdeurwaarders voor u kunnen betekenen?

 Neem dan contact op met Loyd Hendriks CEO van Debtt Group op l.hendriks@debtt.com of via 085-0479670 of Ernst Wiggers, Algemeen directeur Wiggers Gerechtsdeurwaarders esa.wiggers@wvm-deurwaarders.nl of via 085-0792929.