Dagelijks bereikbaar op 085 0792929

Dagelijks bereikbaar op 085 0792929

Sociaal verantwoord incasseren

Zoals in de huidige tijd nog door veel incassobureaus en deurwaarders wordt geïnd kan niet meer worden gezien als maatschappelijk verantwoord. Als het niet anders kan, zal er een vonnis gehaald moeten worden, waarmee betaling kan worden afgedwongen. Soms ontkom je daar niet aan en is dat het enige wat nog rest. Maar veelal zijn er andere oplossingen mogelijk die met respect voor de debiteur én de klant leiden tot een oplossing.

Sociaal Verantwoord Incasseren SVI

Sociaal verantwoord incasseren (SVI) is tevens maatschappelijk verantwoord incasseren. Zowel bij de uitoefening van onze ambtelijke taken als in de minnelijke fase hebben wij veel contact met mensen met problematische schulden. Tijdens deze contacten, zowel per mail als in persoon op kantoor of aan de deur, wordt vrij snel verteld over de situatie in het huishouden. Wij vinden het belangrijk deze mensen niet aan hun lot over te laten, maar mee te denken en aan een oplossing te werken.

Een kort overzicht van de financiële situatie van de huishoudens in  Nederland laat het volgende weten:

 • 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden.
  Bron: Huishoudens in de rode cijfers (Panteia, november 2015)
 • Een arm huishouden heeft een tekort van gemiddeld € 217 per maand.
  Bron: Armoede in kaart (Sociaal Cultureel Planbureau, september 2016)
 • 1,2 miljoen huishoudens met schulden krijgt geen formele schuldhulpverlening.
  Bron: Huishoudens in de rode cijfers (Panteia, november 2015)

In totaal moesten 590 duizend huishoudens in 2016 rondkomen van een laag inkomen, oftewel 8,2 procent van alle huishoudens. Het Centraal Planbureau, dat op verzoek van het CBS een raming gemaakt heeft, verwacht dat in 2018 het aandeel huishoudens onder de lage-inkomensgrens licht daalt tot 7,9 procent.

Onze werkwijze valt uiteen in twee delen: de fase vóór een rechterlijke uitspraak (minnelijke fase) en die erna (executiefase). In beide fasen kunnen de schuldenaren betalingsafspraken maken die past bij hun huidige financiële situatie. Het opleggen van een regeling die toch niet kan worden nagekomen heeft geen enkele zin. Maar ook in de executiefase kan er overlegd worden. Het doel is niet het koste wat het kost uitwinnen van de schuldenaar, maar op verantwoorde wijze de vordering van de cliënt te innen.

Wat doen wij dan anders?

Voor de schuldenaar bieden wij in ruime mate de gelegenheid een passende betalingsafspraak of regeling te treffen. Wanneer het niet nodig is wordt er niet gedagvaard en/of geëxecuteerd. Ook in de executiefase worden géén onnodige kosten gemaakt en worden slechts selectief beslagmaatregelen genomen.

De klant, het bedrijfsleven, zowel groot als MKB, werkt met een incassopartner die een verlengstuk is van uw debiteurenbewaking. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw debiteur om en behouden uw klantrelatie.

Het proces bespaart op deze wijze in de kosten: omdat wij al in een vroeg stadium contact hebben met de schuldenaren weten wij onnodige kosten (procedures en maatregelen) te voorkomen.

Wat bieden wij?

 • Incassopogingen onder meer via SMS, mobiel, aangetekende mail, huisbezoeken
 • Maken geen onnodige kosten
 • Wij beoordelen een regeling aan de hand van de feitelijke financiële situatie bij de schuldenaar
 • Het begeleiden van mensen en bedrijven met schulden
 • Samenwerking met klanten en organisaties die dezelfde visie dragen