Dagelijks bereikbaar op 085 0792929

Dagelijks bereikbaar op 085 0792929

Incassotarieven

Na behandeling van uw zaak of zaken kunnen er zich een aantal situaties voordoen die van belang zijn voor de financiële afwikkeling van de zaak, kortweg gezegd: wat kost u de behandeling of wat heeft het u uiteindelijk gekost?

Wiggers Gerechtsdeurwaarders - Incasso & Juridische dienstverlening Incasso & Gerechtsdeurwaarders
kosten en tarieven

Kosten en tarieven

Er zijn ruwweg 3 categorieën te onderscheiden:

1. uw vordering is geheel geïnd
2. uw vordering is gedeeltelijk geïnd
3. uw vordering is niet incasseerbaar

Ad 1:
Alle kosten worden verhaald bij de debiteur, u krijgt hoofdsom en rente uitbetaald

Ad 2:
Na aftrek van de kosten wordt het dan resterende aan u overgemaakt

Ad 3:
Indien wij niet geprocedeerd of geëxecuteerd hebben rekenen wij een basisvergoeding voor de behandeling,
na procedure en executie worden de kosten daarvan aan u doorbelast.

Indien het tot een intensieve zaakbehandeling komt kunnen wij een een uurvergoeding in rekening brengen van € 150,00. Ook kunnen er niet bij uw debiteur te verhalen kosten naar voren komen gedurende het traject. u moet hierbij denken aan onderzoekskosten en rapporten van bijvoorbeeld de KvK, Credit-Checks of het RDW. Deze kosten worden dan aan u doorbelast.

No-cure-no-pay en pré-incasso

Uiteraard zijn ook bijzondere afspraken mogelijk, zoals “no-cure-no-pay”. Kunt u meer dan 100 incasso’s per jaar aanbieden zullen wij de mogelijkheden met u bespreken. Wilt u direct met de sommatiefase starten of wilt u dat wij uw debiteur nog een laatste kans geven te voldoen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn? In dat laatste geval bieden wij ons pré-incasso abonnement aan: voor € 250,- per jaar kunt u onbeperkt vorderingen aan leveren waarin wij uw debiteur een laatste kans brief sturen. De brieven kunnen ook afzonderlijk voor u verstuurd worden zonder abonnement, wij brengen dan een bedrag tussen de € 5,00 en € 50,00 in rekening, afhankelijk van de hoogte van de vordering. Heeft u bijzondere vragen neemt u gerust per telefoon (0575-514665) of per email (info@wvm-deurwaarders.nl) contact met ons op. onze medewerkers staan u graag met raad en daad bij!

Algemene voorwaarden en tarieven reglement

Voorts zijn op al onze zaken de algemene voorwaarden en het tarievenreglement van toepassing, waar in individuele gevallen of bij contracten voor de behandeling van grotere hoeveelheden zaken kan worden afgeweken. Kopie van de algemene voorwaarden wordt u bij de aanvaarding van de opdracht eveneens meegezonden.

Kosten van Ambthandelingen

In dit overzicht kunt u alle kosten terugvinden die betrekking hebben op het ambtelijk werk van de gerechtsdeurwaarder, zoals de kosten voor het uitreiken van een dagvaarding of het leggen van beslag op het inkomen van een debiteur. De kosten worden jaarlijks van rechtswege geindexeerd en maken onderdeel uit van de algemene voorwaarden van WvM. Voor ambtshandelingen die niet in deze lijst staan, zoals het uitreiken van een brief of het doen van een constatering worden per zaak aparte prijsafpraken gemaakt. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze medewerkers.