Dagelijks bereikbaar op 085 0792929

Dagelijks bereikbaar op 085 0792929

Nieuws

Actualiteiten houden wij in de gaten, via onze website en mailings kunt u interessante informatie vinden en links naar relevante websites.

 

Wiggers Gerechtsdeurwaarders - Incasso & Juridische dienstverlening Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Agressie protocol

Agressie Protocol WVM Gerechtsdeurwaarders te Zutphen

voorwoord:

Wij vinden dat agressie niet hoeft. Daarom doen wij er alles aan om agressie en geweld te voorkomen. Bijvoorbeeld door (opfris)trainingen aan te bieden aan het personeel in omgaan met agressie en door een aantal huisregels vast te stellen. Hieronder vindt u ons agressie protocol.

Onze medewerkers moeten we ons werk kunnen doen. Hiertoe onderhouden wij contact met opdrachtgevers, cliënten, debiteuren en diverse bedrijven en instanties. Wordt iemand agressief ?
Belemmert hij of zij ons daardoor in ons werk ?

DAT KAN NIET VINDEN WIJ.

En dat laten wij dan ook weten. Wij vragen netjes om excuses aan te bieden, zodat we weer in een normale verhouding met elkaar verder kunnen werken. Het is aan degene die agressie vertoonde om het vertrouwen te herstellen, deze heeft het immers ook kapot gemaakt.
AANDACHT VOOR HET VOORKOMEN VAN AGRESSIE
Door onze manier van werken kunnen we het risico van agressie beperken. En als onze contacten zich houden aan een aantal normen wordt de kans op agressie natuurlijk ook kleiner. Daarover maken we graag afspraken. Zo maken wij duidelijk waar wij de grens leggen.
WIJ KIJKEN KRITISCH NAAR ONS EIGEN GEDRAG……
We doen er zelf natuurlijk zo veel mogelijk aan om agressie te voorkomen. Daarom kijken we telkens kritisch naar ons eigen gedrag.
ONZE KERNWAARDEN ZIJN:
*betrokken: we staan dicht bij onze contacten, weten wat ze willen en leven met ze mee in onze dienstverlening.
*ondernemend: we benutten kansen, we maken heldere afspraken en komen ze altijd na.
*toegankelijk: we zijn gemakkelijk te benaderen en staan open voor ideeën die een toegevoegde waarde hebben voor ons maatschappelijk presteren.
…….EN VRAGEN ONZE CONTACTEN DAT OOK TE DOEN
Ook van onze contacten vragen we dat ze naar hun eigen gedrag kijken. Houden ze zich aan normen en waarden die we in onze maatschappij algemeen aanvaard hebben? Van onze contacten vragen we daarom dat ze deze afspraken nakomen.
1.U behandelt ons met respect. Wij behandelen u ook met respect.
2.U komt uw afspraken na. Dat doen wij ook.
Kunnen we een afspraak echt niet nakomen ?
Dan laten we dat tijdig weten. Wij vertellen erbij waarom het niet kan. Van u verwachten wij hetzelfde.
3.U komt niet onder invloed van drugs of alcohol ons kantoor binnen.
4.U treedt onze medewerkers niet agressief tegemoet. Dat betekent dat u:
– niet scheldt
– niet bedreigt
– niet vernielt
– geen geweld gebruikt
– geen denigrerende opmerkingen maakt
– geen discriminerende opmerkingen maakt
We maken de afspraken bekend.
We zorgen ervoor dat ieder deze regels en afspraken kent. Dat betekent dat al onze medewerkers van het bestaan ervan weten. En dat onze contacten informatie krijgen over deze regels en afspraken. Daarbij laten we hen weten wat we doen als ze deze afspraken niet respecteren.
Aandacht voor maatregelen tegen agressie
Vertoont een contact agressief gedrag ? Of doet iemand anders dat voor deze ? Dan is het aan de agressor om maatregelen te nemen zodat de situatie herstelt. Doet deze dat niet ? Of kan deze ons niet overtuigen dat we deze weer kunnen vertrouwen ? Dan nemen we zelf maatregelen.
Hoeveel ruimte geven we ?
De leidinggevende beoordeelt per situatie tot hoever het contact de gelegenheid krijgt om het vertrouwen te herstellen. DAARBIJ SPELEN MEE
-de oorzaak van de agressie
-de aard van de agressie
-de persoonlijke omstandigheden van de agressor’
Bij kleine incidenten kan de agressor meer ruimte krijgen dan wij ernstige incidenten.
Welke maatregelen nemen we ?
Al naar gelang de mate van het incident kunnen de volgende maatregelen worden genomen:
1 *we melden het incident bij de leidinggevende
Het gaat om ieder incident waarbij:
-de medewerker zich bedreigd voelde; het maakt niet uit op welke manier dat gebeurde
-schade is ontstaan
2 *we nodigen het contact uit voor een ordegesprek
Past het contact het gedrag niet aan ? Biedt het contact geen excuses aan? Dan nodigen we het contact uit voor een ordegesprek. Daarin geven we het contact de gelegenheid om de verhouding te herstellen
3 *we sturen een waarschuwingsbrief
Bij herhaling van een lichter incident ontvangt het contact een brief. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat het contact actie moet ondernemen om de verhouding te herstellen. En dat het contact ons ervan moet overtuigen dat het ongewenst gedrag niet herhaald wordt. Alleen dan kunnen wij het vertrouwen in het contact herstellen.
4 *we stoppen met benaderbaar zijn
Bij een zwaarder incident of wanneer het contact, ondanks de waarschuwingsbrief, een eerder gemaakt licht incident herhaalt, verbieden we het contact de toegang tot ons kantoor
5 *we doen aangifte
Als we een aktie starten om schade te verhalen, doen we altijd aangifte bij de politie

Agressie Protocol, Zutphen, 2013