Dagelijks bereikbaar op 085 0792929

Dagelijks bereikbaar op 085 0792929

Nieuws

Actualiteiten houden wij in de gaten, via onze website en mailings kunt u interessante informatie vinden en links naar relevante websites.

 

Wiggers Gerechtsdeurwaarders - Incasso & Juridische dienstverlening Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Links

KBvG
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
www.kbvg.nl

Rechtspraak.nl
Deze site bevat o.a een databank met uitspraken van de Hoge Raad, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken en andere gerechtelijke instanties.
www.rechtspraak.nl

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de uitvoering van pensioenen en uitkeringen. Op de site wordt uitleg gegeven over de wetten en regelingen, inclusief informatie over bezwaar en beroep, klachten en boeten.
www.svb.nl

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Deze site bevat informatie over de WSNP. Er is o.a. een jurisprudentiedatabank aanwezig met uitspraken die uit deze wet voortgekomen zijn.
www.wsnp.rvr.org

Faillissementsverslag.nl
Faillissementsverslag.nl is een site waarop curatoren faillissementsverslagen openbaar maken.
www.faillissementsverslag.nl

Avancé Communicatie
U wilt uw onderneming promoten door middel van een professionele website? Bezoek onze website:
www.avancecommunicatie.nl