Dagelijks bereikbaar op 085 0792929

Dagelijks bereikbaar op 085 0792929

Nieuws

Actualiteiten houden wij in de gaten, via onze website en mailings kunt u interessante informatie vinden en links naar relevante websites.

 

Wiggers Gerechtsdeurwaarders - Incasso & Juridische dienstverlening Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Apostille??

Hoe weet iemand in het buitenland dat jouw officiële Nederlandse document echt is? Een stempel van de
rechtbank biedt uitkomst. Dit heet met een oud Frans woord apostille. Maar wat is dit nu precies?

Wat is een apostille?

Stel: je wilt een huis kopen in het buitenland en moet hiervoor een geboortebewijs laten zien. Je hebt in
Nederland een uittreksel uit het geboorteregister opgevraagd om ermee op reis te gaan. Maar hoe
kunnen mensen in een ander land weten dat het een officieel geboortebewijs is? Voor hetzelfde geld heb
je het zelf in elkaar geknutseld. Daar is een oplossing voor: je kunt zo’n document
laten legaliseren.

Rechtsgeldig maken

Beide landen controleren het dan afzonderlijk en daarmee geven ze aan dat het rechtsgeldig is,
bijvoorbeeld met een stempel. Hoe dat in zijn werk gaat, verschilt per document en per land. Het kan
behoorlijk omslachtig zijn; soms ga je van ambassade naar ministerie en weer terug.
Dat moet makkelijker kunnen, besloot een aantal landen in 1961. Zij stelden het ‘Verdrag tot
afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten’ op wat ook bekend is als
het Apostilleverdrag. Dat is inmiddels door ruim honderd landen ondertekend. Ze spraken af dat het
voldoende is als een betrouwbare organisatie in het land van herkomst het document keurt en er een
speciale stempel op zet. En daarmee krijgt het ook in andere aangesloten landen een officiële status.
Voor zo’n apostillestempel kan je terecht bij rechtbanken. Daar kunnen medewerkers in een
landelijke databank de handtekeningen controleren van ambtenaren van de burgerlijke stand en
andere beambten die belangrijke documenten ondertekenen.

Uitzonderingen

Er zijn een paar uitzonderingen op die klantvriendelijke stempelmethode. Wie bijvoorbeeld
een apostille op zijn diploma wil hebben, moet eerst een handtekening halen bij de Dienst Uitvoering
Onderwijs en ook voor belastingpapieren geldt zo’n tussenstap. En wil je in het buitenland aantonen dat
je gescheiden bent? Dan kan je alleen een apostille halen bij de rechtbank die de echtscheiding heeft
uitgesproken.

Bron: Rechtspraak.nl